Alien_(1979) 4K
หลังจากที่ลูกเรือของยานขนส่งอวกาศ นอสโตรโม เสร็จสิ้นการเดินทางจากห้วงจักรวาล พวกเขาก็ต้องตื่นขึ้นจากสภาวะหลับไหล

เพื่อมารับสัญญาณฉุกเฉินที่ส่งมาจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในเส้นทางผ่าน หลังจากที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

พวกเขาก็ค้นพบยานอวกาศรูปร่างแปลกประหลาดจอดอยู่ และสัญญาณที่ส่งออกมาก็มาจากยานลำนี้และลูกเรือคนหนึ่งก็เข้าไปสำรวจภายในยาน สิ่งที่พวกเขาพบเห็นก็คือไข่ประหลาดของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนับพันฟอง

ในขณะที่กำลังตรวจสอบไข่ใบหนึ่งนั้น สิ่งที่อยู่ข้างในก็ฟักตัวออกมาและจู่โจมลูกเรือคนหนึ่งเข้า หลังจากที่กลับมาที่ยานนอสโตรโม

พวกเขาก็ตั้งเส้นทางกลับโลก แต่สิ่งมีชีวิตสุดอันตรายตัวนี้กลับตายลงและทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยอะไร

แต่หารู้ไม่ว่ามันได้ปล่อยตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายของเขาแล้ว และกำลังจะฟักตัวออกมาเพื่อฆ่าทุกคนบนยานลำนี้

รายละเอียด

Rating: 8.5/10 IMDb
Year: 1979
Genres: Horror / Sci-Fi
Runtime: 117 min
Language: English
Director: Ridley Scott
Writers: Dan O’Bannon / Ronald Shusett / Dan O’Bannon
Cast: Tom Skerritt / Sigourney Weaver / Veronica Cartwright